Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. „Przedziwna Puszcza Białowieska” jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym.

Puszcza Białowieska

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z inicjatywy Ministerstwa Środowiska od 2018 r. jest realizatorem projektu, którego efektem jest krótkometrażowy film edukacyjny przedstawiający problematykę ochrony Puszczy Białowieskiej na tle toczącego się sporu o metody i narzędzia jej ochrony. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynatorem projektu jest Norbert Ozimski z BULiGL.

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. „Przedziwna Puszcza Białowieska” jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym. Poruszone są również wątki dotyczące wielowiekowej działalności człowieka na obszarze Puszczy i jej efektów.

Film stanowi odpowiedź na zidentyfikowany problem potrzeby podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poziomu wiedzy o różnorodności biologicznej, funkcjonowaniu ekosystemów i usług ekosystemowych. Z brakiem wiedzy łączy się często niedostateczna akceptacja społeczna dla działań na rzecz ochrony kapitału przyrodniczego, co stwarza istotne bariery utrudniające wdrażanie ważnych zadań związanych z ochroną przyrody.

Film oraz jego wersja odcinkowa goszczą na antenach regionalnych TVP S.A., w tym na antenie ogólnopolskiej TVP3 oraz w Telewizji Polonia. Film dostępny jest na oficjalnym kanale YouTube BULiGL pod adresem: https://youtu.be/r8YOyNoYySI

Translate »