Rekrutacja na studia podyplomowe

28 stycznia br.  Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Instytut Badawczy Leśnictwa rozpoczęły rekrutację na kolejną już edycję studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu”.

Słuchaczami studiów mają być osóby zajmujące się ochroną lasów przed pożarami, w tym leśników, strażaków, przyrodników, ale także dla wszyscy zainteresowani problematyką zabezpieczenia przeciwpożarowego ekosystemów leśnych i nieleśnych.
Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji, co przyczynić się powinno do wzrostu poziomu bezpieczeństwa pod względem pożarowym otaczającego nas środowiska naturalnego.

Zajęcia rozpoczną się w marcu br. i potrwają one przez dwa semestry, w formie 9 zjazdów, odbywających się w piątki – niedziele, nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
Osoby zainteresowane nauką muszą mieć ukończone studia licencjackie lub inżynierskie. Szczegółowe informacje o studiach, programie i warunkach przyjęcia dostępne są na stronie SGSP:
https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/?page_id=270.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Translate »