Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej.

Seminarium miało na celu podsumowanie realizacji tematu „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” sfinansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz przedstawienie wyników wieloletnich obserwacji zmian zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej.

Uczestników spotkania przywitał Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jacek Hilszczański, po czym przekazał głos prelegentowi dr. hab. Rafałowi Paluchowi. W trakcie seminarium zaprezentowano wyniki następujących zagadnień badawczych:

  • Historia monitoringu zanieczyszczeń powietrza na obszarze Puszczy Białowieskiej,
  • Określenie trendów zmian depozycji zanieczyszczeń powietrza na badanym obszarze,
  • Monitoring techniczny – depozycja mokra i sucha SO2 i NO2 na obszarze Puszczy Białowieskiej,
  • Monitoring biologiczny – zawartość siarki (% s.m.) i metali ciężkich w mchach Pleurozium schreberi i Sphagnum recurvum.

Zaprezentowane wieloletnie badania monitoringu technicznego i biologicznego zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej są unikalne, bowiem zapoczątkowano je w 1986 r. Stan dotychczasowej wiedzy ciągle nie wyjaśnia w dostateczny sposób mechanizmu jednoczesnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza i wpływu zmian klimatycznych na stan zdrowotny lasów. Poziom zanieczyszczenia środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej w latach 1994-2019 był charakterystyczny dla obszarów w małym stopniu skażonych. Różnice poziomu zanieczyszczeń pomiędzy latami badań są z reguły niewielkie, jednakże ostatni rok wydaje się odbiegać najbardziej na niekorzyść od średniej wieloletniej. Zawartość pierwiastków toksycznych w bioindykatorach nie przekraczała wartości tolerowanych przez rośliny, była jednak wyższa niż w bioindykatorach zebranych na obszarach uznanych w Europie.

Punkty pomiaru zanieczyszczeń monitoringu technicznego i biologicznego

Punkty pomiaru zanieczyszczeń monitoringu technicznego i biologicznego

Seminarium wzbudziło zainteresowanie, czego dowodem jest lista uczestników spoza Instytutu Badawczego Leśnictwa. Przybyli goście m.in. z: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, przedstawiciele nadleśnictw z terenu Puszczy Białowieskiej i pracownicy Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Punkt pomiarowy

Punkt pomiarowy

W trakcie seminarium podjęto w dyskusji kilka interesujących tematów, jak:

  • Konieczność dalszych badań nad zanieczyszczeniami powietrza Puszczy Białowieskiej i ich wpływem na drzewostany tego obszaru,
  • Źródła zanieczyszczeń Puszczy Białowieskiej,
  • Porównanie wyników badań monitoringu zanieczyszczeń z wynikami inwentaryzacji drzewostanów Puszczy Białowieskiej.

Spotkanie pozwoliło na wymianę poglądów osób, dla których Puszcza Białowieska ma ogromne znaczenie. Zdalne seminarium było świetną okazją do spotkania się w tych trudnych czasach epidemii. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie wydarzenie w Zakładzie Lasów Naturalnych IBL.

Opracowanie: mgr inż. Karolina Gabrysiak

Translate »