Seminarium naukowe pt. „Wykorzystanie biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w gospodarce leśnej i sadownictwie”

Seminarium dotyczące wykorzystania biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w gospodarce leśnej i sadownictwie stanowi wyraz współpracy pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Instytutem Badawczym Leśnictwa, Polską Grupą Opakowaniową Opakomet S.A., a także podpisania listu intencyjnego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

Przyczynek do przeprowadzenia badań nad wykorzystaniem skrobi stanowił fakt uruchomienia przez Grupę Azoty S.A. linii pilotażowo-produkcyjnej do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok, jednocześnie powodując, że spółka stała się pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku tworzyw w 100 proc. biodegradowalnych.
Wspomniana powyżej linia produkcyjna to odpowiedź Grupy Azoty na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z czerwca 2019. Założeniem aktu jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, z jednoczesnym wskazaniem na nietoksyczne produkty wielokrotnego użytku oraz systemy ponownego użycia.
 
 

PROGRAM SEMINARIUM

Wykorzystanie biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w gospodarce leśnej i sadownictwie.
Możliwości / szanse / wyzwania
Wyniki badań pilotażowych

 

10:00   Powitanie uczestników
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Edward Siarka
Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Ciecióra
Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A. – Tomasz Hinc
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Józef Kubica
Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa – prof. dr hab. Jacek Hilszczański 
Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A. – dr Grzegorz Kądzielawski
11:10 Prezentacje referatów
11:10-11:50 Polimery biodegradowalne  Grupy Azoty S.A.
Magdalena Pantoł – Kierownik Projektu, Grupa Azoty S.A.
11:50-12:10 Biotworzywa jako wyzwanie dla czystego środowiska
Magdalena Joka Yildiz – Politechnika Białostocka
12:10-12:40 Ocena możliwości wykorzystania biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w ochronie lasu przed szkodliwymi owadami, patogenami i zwierzyną płową
Tomasz Jaworski, Alicja Sierpińska, Katarzyna Sikora, Iwona Skrzecz, Lidia Sukovata, Hanna Szmidla, Sławomir Ślusarski, Miłosz Tkaczyk – Instytut Badawczy Leśnictwa
12:40-13:00 Potrzeby i ocena możliwości wykorzystania biodegradowalnej skrobi termoplastycznej do hodowli sadzonek drzew leśnych w badaniach IBL
Jan Łukaszewicz, Piotr Zajączkowski, Szymon Krajewski, Wojciech Gil – Instytut Badawczy Leśnictwa
13:00-13:20 Wpływ produktów procesu biodegradacji skrobi termoplastycznej na mikrobiom glebowy
Anna Misterka – Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
13:20-13:30 Podsumowanie – kierunki rozwoju i aplikacji materiałów biodegradowalnych marki envifill GA S.A.
Magdalena Pantoł
13:30 Dyskusja
14:00 Obiad
 
Moderatorzy seminarium: Przedstawiciele Organizatora  
Translate »