Seminarium pt. „Marymont Jastrzębowskiego. Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w latach 1836–1858”

Szanowni Państwo,

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL serdecznie zaprasza wszystkich pracowników Instytutu na seminarium zakładowe pt.

„Marymont Jastrzębowskiego. Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w latach 1836–1858”.

Referat wygłosi dr hab. Szymon Jastrzębowski, prof. IBL.
Gdzie: Instytut Badawczy Leśnictwa, Budynek „F”, I piętro; online na platformie Zoom
(link poniżej)
Kiedy: 23.04.2024, godz. 10:00

Idea stworzenia na ziemiach polskich wyższego szkolnictwa rolniczego pojawiła się już pod koniec XVIII wieku. O potrzebie takiego kształcenia mówili już Stanisław Staszic, Tadeusz Mostowski, Ludwik Gutakowski, Stanisław Zamoyski czy wreszcie Antoni Trębicki. Jednak dopiero w 1816 roku plany te zaczęły się urzeczywistniać wraz z powołaniem do życia Instytutu Agronomicznego
w Marymoncie pod Warszawą. Historia Instytutu nierozerwalnie związana jest z takimi osobami jak Beniamin Flatt, Michał Oczapowski i Seweryn Zdzitowiecki, którzy pełnili funkcje dyrektora w różnych okresach istnienia Instytutu. Instytut przez niespełna pół wieku swojego funkcjonowania przechodził różnego rodzaju reformy. Zmieniali się także wykładowcy i zakres nauczanych przedmiotów.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednak postać wybitnego pedagoga, wychowawcy i naukowca
prof. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, który był związany z Instytutem Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w latach 1836–1858. Celem seminarium jest przedstawienie sylwetki tego wielkiego Polaka na tle wydarzeń epoki, działalności w marymonckiej uczelni oraz wpływu jaki wywarła jego filozofia ziemiańsko-polańska na serca i umysły ponad 1300 agronomów i leśników – absolwentów Marymontu.

Link do Zoom:
https://zoom.us/j/92544545623?pwd=cXZEQVMwaUpWTnFzbk5DaDlucis5Zz09

Identyfikator spotkania: 925 4454 5623
Kod dostępu: 206830

Translate »