Wizyta LOPL w CNBOP-PIB

W dniu 31.01.2024 pracownicy Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu oraz   przedstawiciele Wydziału Ochrony Lasu DGLP złożyli wizytę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB im. Józefa Tuliszkowskiego. 

Centrum działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inżynierii środowiska, ochrony ludności i jest jedyną krajową jednostką prowadzącą badania w tak szerokim zakresie.

Uczestników spotkania zapoznano z głównym zakresem działalności Centrum. Zaprezentowano wybraną problematykę badawczą, którą zajmują się m.in.  Zespoły Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych, Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej, Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. Na spotkaniu zapoznano się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi badań statycznych kąta pochylenia pojazdów straży pożarnej, próbą odporności na przemakanie ubrania specjalnego, próbą rozrywania pożarniczego węża tłocznego, zaprezentowano system do pomiaru przeciążeń oddziaływujących na człowieka w trakcie akcji ratunkowej z wykorzystaniem skokochronu, badania wyrobów opraw do oświetlenia awaryjnego, głośników dźwiękowych systemów ostrzegawczych, czujek autonomicznych dymu. Wyniki badań są podstawą do wydawania świadectw dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, w tym także są uznawane w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu.

Fot. Uczestnicy spotkania wraz z przedstawicielami CNBOP-PIB

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczenia stanowisk badawczych, gdzie wykorzystywana jest najnowocześniejsza aparatura umożliwiająca przeprowadzanie badań i testów na najwyższym poziomie. Pomimo ograniczeń czasowych i zaprezentowania tylko wycinka prowadzonych przez jednostkę zagadnień uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem różnorodności i możliwości badawczych Centrum.

Składamy serdeczne podziękowania dyrekcji i pracownikom CNBOP-PIB za możliwość spotkania i zapoznania się z tematyką prowadzonych badań.

Tekst: Łukasz Tyburski, Ryszard Szczygieł
Foto: Katarzyna Szulejewska (CNBOP-PIB)

Słowa kluczowe

Translate »