Wizyta naukowców z Uniwersytetu w Użhorodzie w IBL

22 kwietnia 2024 roku Instytut Badawczy Leśnictwa, w ramach podpisanej w roku 2023 umowy o współpracy, gościł delegację z Uniwersytetu w Użhorodzie (UzhNU – Ukraina).

Delegację reprezentowali prof. dr hab. Ivan Kalynych, Dziekan Wydziału Geograficznego oraz dr Zadorozhnyy Andriy z Katedry Leśnictwa Wydziału Geograficznego. Uwersytet w Użhorodzie oferuje liczne kierunki studiów, w tym również kształcenie leśników. W jednostce studiuje ponad 16 tys. studentów.

Goście zostali przyjęci przez Zastępcę Dyrektora Instytutu, dr hab. Piotra Gołosa, który wraz z dr. hab. Januszem Czerepko i dr. hab. Pawłem Przybylskim, zaprezentowali naszą jednostkę badawczą oraz przedstawili propozycje możliwości współpracy w realizacji międzynarodowych projektów naukowych.

Główne osie przyszłej współpracy określone przez gości z Ukrainy obejmują m.in. wycenę wartości zasobów leśnych, prace związane z oceną potencjału typologicznego i mapowaniem gleb, przystosowanie drzewostanów do zmieniających się warunków klimatycznych poprzez hodowlę adaptacyjną oraz wdrożenie metod biologii molekularnej do oznaczania pochodzenia surowca drzewnego.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że dyskusja wokół zarysowanych najważniejszych kierunków badań stanowi początek wspólnych inicjatyw naukowych Uniwersytetu w Użhorodzie oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Opracowanie: Paweł Przybylski

Zdjęcia: Przemysław Szmit

Słowa kluczowe

Translate »