Zmarł prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

26 listopada 1954 r. – 23 kwietnia 2024 r.

Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki urodził się 26 listopada 1954 r. w Krakowie.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1979 r. rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa, w którym w różnych okresach przepracował ponad 10 lat.

W 1983 r. został zatrudniony w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie, gdzie m.in. był zastępcą kierownika Ośrodka Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLIS), pełniącego wówczas rolę Krajowego Centrum Teledetekcji, a następnie kierownikiem Zakładu Teledetekcji i kierownikiem Zakładu Kartografii. W IGiK w 1990 r. obronił swą pracę doktorską pt. „Metoda opracowania map stanu lasu na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat-Thematic Mapper”.

W 1988 r. odbył staż naukowy w Centrum Ekologii Funkcjonalnej i Ewolucyjnej (CNRS) w Montpellier we Francji.

W latach 1992-1994 prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki był pracownikiem Katedry Teledetekcji i Urządzania Lasu Uniwersytetu w Gandawie (Belgia).

W 1994 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Leśnym SGGW na podstawie rozprawy „Ocena stanu lasu w ekosystemach zagrożonych z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i systemu informacji przestrzennej”.

W latach 1992-2000 wykładał na kursach dla kadry kierowniczej administracji państwowej, organizowanych przez FAO, ESA i Międzynarodowy Uniwersytet Teledetekcji (Azerbejdżan, Bułgaria, Kazachstan, Maroko, Polska i Rumunia). Od 1997 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W 2001 r. był ekspertem-recenzentem 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej, a w latach 2004-2005 Programu Erasmus-Mundus w ramach 6. Programu Ramowego UE.

W latach 2002-2007 wykładał na Wydziale Lasu i Środowiska Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde (Niemcy). Jednocześnie od 2005 r. był wicedyrektorem niemieckiej części międzynarodowych studiów magisterskich „Technologie informacyjne w leśnictwie”, prowadzonych wspólnie przez SGGW i Uniwersytet w Eberswalde.

W 2002 r. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki otrzymał nominację profesorską.

W okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2013 r. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki pełnił funkcję dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W latach 2014–2018 pełnił funkcję doradcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. współpracy międzynarodowej, a następnie zastępcy dyrektora Lasów Państwowych ds. rozwoju. Po zakończeniu pracy w DGLP  został Dyrektorem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, skąd w z końcem czerwca 2022 r. odszedł na emeryturę.  

W latach  2014-2023 prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki przewodniczył Komitetowi Nauk Leśnych, a następnie Komitetowi Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN.   

Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki był cenionym, zarówno w kraju, jak i za granicą, naukowcem z zakresu  geomatyki i teledetekcji. Szanowanym nauczycielem akademickim. Autorem ponad 200 publikacji naukowych.

Klepsydra

Translate »