Adolf Korczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Genetyki
Umultowska 89, 61-614 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmienność trzech naturalnych populacji Pinus sylvestris L. z różnych siedlisk Puszczy Białowieskiej oszacowana cechami igieł

Variability of three natural populations of Pinus sylvestris L. from different sites of Białowieża Primeval Forest estimated using needle traits

Autorzy: Pawlaczyk E., Bobowicz M., Korczyk A.

Translate »