Agata Konecka

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary, Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmienność genetyczna naturalnego odnowienia i drzewostanu macierzystego sosny (Pinus sylvestris L.) i świerka (Picea abies L. Karst.)

Genetic variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies L. Karst.) natural regeneration compared with their maternal stands

Autorzy: Nowakowska J., Zachara T., Konecka A.

Translate »