Justyna Anna Nowakowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Filtry piaskowe jako element zintegrowanej ochrony materiału rozmnożeniowego w szkółkach leśnych

Slow Sand Filters as a part of integrated protection of seedlings against disease in forest nurseries

Autorzy: Oszako T., Kubiak K., Siebyła M., Nowakowska J.

Zmienność genetyczna naturalnego odnowienia i drzewostanu macierzystego sosny (Pinus sylvestris L.) i świerka (Picea abies L. Karst.)

Genetic variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies L. Karst.) natural regeneration compared with their maternal stands

Autorzy: Nowakowska J., Zachara T., Konecka A.

Stan zdrowotny a zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerkowych na terenie RDLP w Krośnie

Genetic variability and health of Norway spruce stands in the Regional Directorate of the State Forests in Krosno

Autorzy: Gutkowska J., Borys M., Tereba A., Tkaczyk M., Oszako T., Nowakowska J.

Zamieranie olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. wzdłuż rzeki Narewki na terenie Nadleśnictwa Białowieża

Decline of Black Alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. along the Narewka River in the Białowieża Forest District

Autorzy: Malewski T., Topor R., Nowakowska J., Oszako T.

Translate »