Agnieszka Kanabus

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Synantropizacja flory roślin naczyniowych rezerwatu Wieliszewskie Łęgi (środkowa Polska)

Synanthropization of vascular plant flora in the Wieliszewskie Łęgi Nature Reserve (central Poland)

Autorzy: Zaniewski P., Dembicz ., Zaniewska E., Kanabus A., Kozub Ł.

Translate »