Łukasz Kozub

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Warszawski, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, Polska

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Synantropizacja flory roślin naczyniowych rezerwatu Wieliszewskie Łęgi (środkowa Polska)

Synanthropization of vascular plant flora in the Wieliszewskie Łęgi Nature Reserve (central Poland)

Autorzy: Zaniewski P., Dembicz ., Zaniewska E., Kanabus A., Kozub Ł.

Translate »