Ewa Zaniewska

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polsk

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Synantropizacja flory roślin naczyniowych rezerwatu Wieliszewskie Łęgi (środkowa Polska)

Synanthropization of vascular plant flora in the Wieliszewskie Łęgi Nature Reserve (central Poland)

Autorzy: Zaniewski P., Dembicz ., Zaniewska E., Kanabus A., Kozub Ł.

Translate »