Andrzej Klimek

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zakład Kształtowania Krajobrazu, Katedra Zoologii,
ul. ks. A. Kordeckiego 20, 85–225 Bydgoszcz
Fax +48 52 322 81 58, e-mail: klimek@utp.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua L.) oraz aktywność biologiczną gleb

Effect of organic fertilization and mulching on the growth of European larch (Larix decidua L.) and biological activity of soils

Autorzy: Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D.

Translate »