Dorota Hilszczańska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua L.) oraz aktywność biologiczną gleb

Effect of organic fertilization and mulching on the growth of European larch (Larix decidua L.) and biological activity of soils

Autorzy: Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D.

Translate »