Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua L.) oraz aktywność biologiczną gleb

Effect of organic fertilization and mulching on the growth of European larch (Larix decidua L.) and biological activity of soils

Autorzy

 • Andrzej Klimek Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zakład Kształtowania Krajobrazu, Katedra Zoologii,
  ul. ks. A. Kordeckiego 20, 85–225 Bydgoszcz
  Fax +48 52 322 81 58, e-mail: klimek@utp.edu.pl
 • Stanisław Rolbiecki UTP University of Science and Technology, Department of Land Reclamation and Agrometeorology,
  Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
 • Roman Rolbiecki UTP University of Science and Technology, Department of Land Reclamation and Agrometeorology,
  Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
 • Dorota Hilszczańska Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
  ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Abstrakt

The purpose of the study was to determine the influence of organic fertilization and mulching with ectohumus on the growth of two-year old European larch seedlings (Larix decidua L.) and biological properties of soils in forest nursery under conditions of micro-sprinkler irrigation. The experiments were carried out on the rusty soil in forest nursery Białe Błota (Forest District Bydgoszcz). The use of organic fertilization with treated sewage sludge with the bark or sawdust additives, did not differ significantly the growth parameters of seedlings. Mulching with the cap-humus from the fresh coniferous forest significantly increased the height and the fresh mass of above-ground parts of two-year old European larch seedlings. The use of sewage sludge with the bark or sawdust additives did not effect negatively on the state of mycorrhizal structure in the juvenile phase of seedlings. The treatment of mulching influenced positively on the biological condition of nursery soils – the dimension of saprophage oribatid mites was characterized by the manifold increase.

DOI 10.2478/v10111-011-0023-8
Source Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2011, Vol. 72 (3): 233–239
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Original research article
Original title
Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua L.) oraz aktywność biologiczną gleb
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date September, 2011

in Polish:

Translate »