Roman Rolbiecki

UTP University of Science and Technology, Department of Land Reclamation and Agrometeorology,
Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua L.) oraz aktywność biologiczną gleb

Effect of organic fertilization and mulching on the growth of European larch (Larix decidua L.) and biological activity of soils

Autorzy: Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D.

Translate »