Andrzej Szczepkowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Zakład Mikologii i Fitopatologii Leśnej
ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa
Fax: +48 225938171, e-mail: andrzej_szczepkowski@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Odporność drewna buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.), z drzew o zróżnicowanym stanie zdrowotnym, na rozkład powodowany przez grzyby

Resistance of wood of European beech (Fagus sylvatica L.) trees representing various health conditions to decay caused by fungi

Autorzy: Szczepkowski A.

Odporność drewna dębu szypułkowego (Quercus robur L.), z drzew o różnym stanie zdrowotnym, na rozkład powodowany przez grzyby

Resistance to decay caused by fungi of common oak (Quercus robur L.) wood from trees of different health status

Autorzy: Szczepkowski A.

Translate »