Owady występujące na olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w drzewostanach z objawami zamierania

Insects found on black alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. when stands are dying back

Autorzy

 • Jerzy Borowski Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Nauk Leśnych
  ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97–200 Tomaszów Mazowiecki
  Tel. +48 44 7249720; e-mail: borowski@filia.uni.lodz.pl
 • Jacek Piętka Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny SGGW
  ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa
  Tel. +48 22 5938170, Fax +48 22 593 81 54
  e-mail: jacek_pietka@sggw.pl
 • Andrzej Szczepkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Zakład Mikologii i Fitopatologii Leśnej
  ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa
  Fax: +48 225938171, e-mail: andrzej_szczepkowski@sggw.pl

Abstrakt

The study gives information on insects living on the black alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. in those 57 alder stands which exhibited the most severe signs of dying back. The surveys revealed the presence of 28 species of insects belonging to various different orders. The most common species were Agelastica alni, Xiphydria camelus, Xyleborinus attenuatus (Bland.) (=X. alni Nissima) and Saperda scalaris. It seems that none of the species of insects identified would be expected to cause die back of alder over a large area. However, it was confirmed that insects do participate in the process of dying back of alder stands.

DOI 10.2478/v10111-012-0034-0
Source Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2012, Vol. 73 (4): 355–362
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Scientific report
Original title
Owady występujące na olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w drzewostanach z objawami zamierania
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date December, 2012

in Polish:

Translate »