Angelika Balonek

Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków; Katedra Fitopatologii

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Podatność polskich proweniencji i rodów dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na zasiedlenie przez Phytophthora cambivora

Susceptibility of Polish provenances and families of pedunculate oak (Quercus robur L.) to colonization by Phytophthora cambivora

Autorzy: Jankowiak R., Banach J., Balonek A.

Translate »