Robert Jankowiak

Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków; Katedra Fitopatologii
Tel. +48 12 6625039; e-mail: rljankow@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wstępne badania nad patogenicznością trzech grzybów siniznowych związanych z Tetropium spp. na świerku pospolitym w Polsce

A preliminary study on the pathogenicity of three blue-stain fungi associated with Tetropium spp. to Norway spruce in Poland

Autorzy: Jankowiak R., Rossa R., Bilański P.

Podatność polskich proweniencji i rodów dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na zasiedlenie przez Phytophthora cambivora

Susceptibility of Polish provenances and families of pedunculate oak (Quercus robur L.) to colonization by Phytophthora cambivora

Autorzy: Jankowiak R., Banach J., Balonek A.

Translate »