Arkadiusz Tomczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Użytkowania Lasu,
ul. Wojska Polskiego 71A, 60–625 Poznań

Tel. +48 61 848–7756; e-mail: arkadiusz.tomczak@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na gruntach porolnych w północnej Polsce

Selected properties of wood in Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing on post-agricultural land in northern Poland

Autorzy: Jelonek T., Pazdrowski W., Tomczak A.

Wybrane elementy budowy makrostrukturalnej drewna a dojrzałość sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej w warunkach gruntów porolnych

Correlation between selected elements of wood macrostructure and maturity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing on post-agricultural land

Autorzy: Tomczak A., Pazdrowski W., Jelonek T.

Model biomasy igliwia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej w warunkach gruntów porolnych i leśnych

Modelling needle biomass in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands on former farmland and forest soils

Autorzy: Jelonek T., Pazdrowski W., Walkowiak R., Tomczak A.

Promieniowa zmienność właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej na gruntach porolnych

Radial variation in the wood properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) grown on former agricultural soil

Autorzy: Tomczak A., Jelonek T.

Związki między wybranymi cechami drzewa a niektórymi właściwościami drewna młodocianego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Relationships between selected tree characteristics and the properties of juvenile wood in Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Tomczak A.

Translate »