Artur Czekaj

Nadleśnictwo Staszów
ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Symptomy chorobowe i grzyby na zamierających jesionach (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Staszów

Disease symptoms and fungi on dying ash trees (Fraxinus excelsior L.) in Staszów Forest District stands

Autorzy: Kowalski T., Czekaj A.

Translate »