Tadeusz Kowalski

Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny, Katedra Fitopatologii Leśnej
Al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków
Fax +48 12-411-97-15, e-mail: rltkowal@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Symptomy chorobowe i grzyby na zamierających jesionach (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Staszów

Disease symptoms and fungi on dying ash trees (Fraxinus excelsior L.) in Staszów Forest District stands

Autorzy: Kowalski T., Czekaj A.

Translate »