Bartłomiej Kraszewski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Geomatyki, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05−090 Raszyn, Polska

Pracownik IBL Bartłomiej Kraszewski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zastosowanie naziemnego skanowania laserowego w inwentaryzacji lasu – przegląd wybranych zagadnień

Application of terrestrial laser scanning in forest inventory – an overview of selected issues

Autorzy: Krok G., Kraszewski B., Stereńczak K.

Translate »