dr inż. Bartłomiej Kraszewski

Telefon

+48 22 7150 359

E-mail

B.Kraszewski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Laboratorium Geomatyki

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 227

Profil Autora Bartłomiej Kraszewski
ORCID
Profile społecznościowe

           

2008 
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera geodezji i kartografii (specjalność: geoinformatyka) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
2016
Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w zakresie fotogrametrii na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

  • Praktyczne zastosowanie GIS, fotogrametrii, LiDAR i teledetekcji
  • Zastosowanie automatycznych metod informatycznych do przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych
  • Zastosowanie otwartego oprogramowania do analiz przyrodniczych
  • Automatyzacja procesu opracowania i analizy danych pomiarowych z naziemnego skaningu laserowego
Translate »