Cezary Bystrowski C.

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Las, 05-090 Raszyn; fax: 0-22 7200397
e-mail: C.Bystrowski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Cezary Bystrowski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ stanowiska kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.) na występowanie i liczebność parazytoidów szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) w centralnej Polsce

Effects of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) site on horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) parazytoids appearance and number in Central Poland

Autorzy: Bystrowski C. C., Celmer-Warda K., Tarwacki G.

Translate »