Grzegorz Tarwacki

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary,
ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn

Pracownik IBL Grzegorz Tarwacki
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zróżnicowanie gatunkowe zgrupowań biegaczowatych (Carabidae) w monokulturach sosnowych po zastosowaniu ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu

Species differentiation of Carabidae communities in Scots pine monocultures after using the complex-centre forest protection method

Autorzy: Tarwacki G.

Wpływ gradacji choinka szarego (Brachyderes incanus L.) na rozwój upraw sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na terenach popożarowych

Effect of Brachyderes incanus L. outbreak on the development of Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations on post-fire areas

Autorzy: Malinowski H., Wierzbowski Z., Tarwacki G.

Biegaczowate (Carabidae) w drzewostanach sosnowych opryskanych insektycydami acylomocznikowymi

Carabidae in pine stands treated with acylurea insect growth regulators

Autorzy: Tarwacki G.

Wpływ stanowiska kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.) na występowanie i liczebność parazytoidów szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) w centralnej Polsce

Effects of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) site on horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) parazytoids appearance and number in Central Poland

Autorzy: Bystrowski C. C., Celmer-Warda K., Tarwacki G.

Możliwości ochrony kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka et Dimic

Possibilities of protection of the horse-chestnut Aesculus hippocastanum L. against the horse chestnut leaf-miner Cameraria ohridella Deschka et Dimic

Autorzy: Głowacka B., Lipiński S., Tarwacki G.

Kwietnica okazała Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – chroniony gatunek saproksyliczny drzewostanów dębowych w Polsce

Flower chafer Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – protected saproxylic species of oak stands in Poland

Autorzy: Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T., Tarwacki G.

Translate »