Katarzyna Celmer-Warda

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Las, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ stanowiska kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.) na występowanie i liczebność parazytoidów szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) w centralnej Polsce

Effects of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) site on horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) parazytoids appearance and number in Central Poland

Autorzy: Bystrowski C. C., Celmer-Warda K., Tarwacki G.

Translate »