Daniel Kubisz

Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Św. Sebastiana 9, 31-049 Kraków; Poland, e-mail: kubisz@isez.pan.krakow.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Chrząszcze (Coleoptera) z wybranych rodzin jako element monitoringu ekologicznego w puszczy białowieskiej. Wyniki badań z lat 1993–1999

Coleoptera of selected families as an element of ecological monitoring in the Białowieża Primeval Forest. Research results from the years 1993–1999

Autorzy: Kubisz D.

Translate »