Dorota Hilszczańska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150502, fax +48 22 227150504, e-mail: d.hilszczanska@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Dorota Hilszczańska
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ deszczowania na kolonizację mikoryzową i zawartość ergosterolu w korzeniach siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Influence of watering on mycorrhizal colonization and ergosterol concentration in fine roots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings

Autorzy: Hilszczańska D.

Metody identyfikacji ektomikoryz

Methods of ectomycorrhiza identyfication

Autorzy: Hilszczańska D.

Struktura ektomikoryz u sadzonek sosny zwyczajnej inokulowanych wybranymi grzybami mikoryzowymi, wysadzonych na gruncie porolnym i marginalnym

Ectomycorrhizal structure on scots pine seedlings inoculated with choosen mycorrhizal species and out planted in post agricultural and marginal land

Autorzy: Hilszczańska D.

Wpływ deszczowania siewek Pinus sylvestris L. na zmiany w zbiorowisku grzybów mikoryzowych i glebowych

Influence of watering of Pinus sylvestris L. seedlings on mycorrhizal and soil fungi

Autorzy: Hilszczańska D.

Wpływ azotu w podłożu na cechy biometryczne oraz zawartość tego pierwiastka w siewkach sosny zwyczajnej z mikoryzą Thelephora terrestris

Influence of N-fertilized substrata on biometric parameters and nitrogen content of seedlings with Thelephora terrestris

Autorzy: Hilszczańska D.

Warunki środowiskowe sprzyjające występowaniu trufli (Tuber spp.) na historycznych stanowiskach w Polsce

Environmental conditions that promote the occurrence of truffles (Tuber spp.) on historical sites in Poland

Autorzy: Rosa-Gruszecka A., Hilszczańska D., Szmidla H.

Wpływ odłogowania i dodatku trocin iglastych do gleby porolnej na jej właściwości chemiczne i zbiorowisko grzybów ektomykoryzowych 15-letniej sosny zwyczajnej

Influence of resting and pine sawdust application on chemical changes in post-agricultural soil and the ectomycorrhizal community of growing Scots pine saplings

Autorzy: Małecka M., Hilszczańska D.

Endofity – charakterystyka i możliwości wykorzystania w leśnictwie

Endophytes – characteristics and possibilities of application in forest management

Autorzy: Hilszczańska D.

Translate »