Hanna Szmidla

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Pracownik IBL Hanna Szmidla
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Warunki środowiskowe sprzyjające występowaniu trufli (Tuber spp.) na historycznych stanowiskach w Polsce

Environmental conditions that promote the occurrence of truffles (Tuber spp.) on historical sites in Poland

Autorzy: Rosa-Gruszecka A., Hilszczańska D., Szmidla H.

Translate »