Elżbieta Malzahn

Zakład Lasów Naturalnych IBL w Białowieży, Poland, e-mail: emalzahn@las.ibl.bialowieza.pl

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ocena zagrożeń i zanieczyszczenia środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej

The estimation of threat and pollution of the forest environment in the Bialowieza Primeval Forest

Autorzy: Malzahn E.

Kwaśne deszcze w Puszczy Białowieskiej jako kryterium zagrożenia środowiska leśnego

Acid rains in Białowieża Primeval Forest as the gauge of a threat to the forest environment

Autorzy: Malzahn E.

Ocena składu chemicznego igieł świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. jako potencjalnego wskaźnika predyspozycji drzew do zasiedlenia przez kornika drukarza Ips typographus (L.)

Estimation of the chemical composition of norway spruce Picea abies (L.) Karst. needles as a potential indicator of tree susceptibility to infestion by Ips typographus (L.)

Autorzy: Malzahn E.

Kierunek zmian poziomu zanieczyszczeń powietrza i czynników klimatycznych w Puszczy Białowieskiej

Change direction of the air pollution level and climatic factors in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Malzahn E.

Translate »