Elżbieta Popowska-Nowak

University of Kardynal Stefan Wyszynski, Faculty of Biology and Environmental Sciences,
Wóycickiego 1/3, 01-938 Warsaw, Poland

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stosowanie zarodników beauveria bassiana (Bals.) Vuill. do zwalczania korowca sosnowego (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera–Heteroptera)

Possibility of Application of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill spores to control the pine bark bug (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera-Heteroptera)

Autorzy: Dobrowolski M., Popowska-Nowak E.

Translate »