Wspomnienie o śp. Profesorze Andrzeju Klocku (1936–2023)

Memories of the late Professor Andrzej Klocek (1936–2023)

Autorzy

  • Emilia Wysocka-Fijorek Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Geomatyki
    Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
    Tel. +48 22 7153813, e-mail: e.wysocka-fijorek@ibles.waw.pl

Abstrakt

DOI
Source Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2023, Vol. 83: 35–46
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Forum LPB
Original title
Wspomnienie o śp. Profesorze Andrzeju Klocku (1936–2023)
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date October, 2023

in Polish:

Translate »