Ewa Stefańska-Krzaczek

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki, Pracownia Ekologii Roślinności
ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
Tel. +48 71 3754084, e-mail: ewa.stefanska-krzaczek@uni.wroc.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Identyfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 na przykładzie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska

Identification of NATURA 2000 forest habitats on the example of Oleśnica Śląska Forest District

Autorzy: Stefańska-Krzaczek E., Kącki Z.

Przemiany ubogich siedlisk borowych a aktualny stan roślinności runa w drzewostanach sosnowych kolejnych klas wieku w Nadleśnictwie Bolesławiec

Consistency in the classification of oligotrophic forest sites and forest vegetation in Scots pine stands of successive age classes in Bolesławiec Forest

Autorzy: Stefańska-Krzaczek E.

Fitocenozy borów sosnowych na tle zmian klasyfikacji mezotroficznych siedlisk borowych na przykładzie Nadleśnictwa Bolesławiec

Phytocoenoses of Scots pine forests on the background of changes in classification of mesotrophic sites in Bolesławiec Forest

Autorzy: Stefańska-Krzaczek E.

Zróżnicowanie roślinności gospodarczych borów sosnowych na tle typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Turawa

Vegetation diversity of the Scots pine stands in different forest sites in the Turawa Forest District

Autorzy: Stefańska-Krzaczek E., Pech P.

Translate »