Zygmunt Kącki

Uniwersytet Wrocławski, Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Identyfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 na przykładzie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska

Identification of NATURA 2000 forest habitats on the example of Oleśnica Śląska Forest District

Autorzy: Stefańska-Krzaczek E., Kącki Z.

Translate »