dr inż. Hanna Szmidla

Telefon

+48 22 7150 353

E-mail

H.Szmidla@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ochrony Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 111

Profil Autora Hanna Szmidla
ORCID
Profile społecznościowe

           

2011
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie
2014-2018
Niestacjonarne Studia Doktoranckie w Instytucie Badawczym Leśnictwa
2021

Uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne w Instytucie Badawczym Leśnictwa

  • Ochrona lasu
  • Fitopatologia leśna
  • Integrowana ochrona roślin
  • Różnorodność zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych
  • Biologia i ekologia hypogeicznych grzybów ektomykoryzowych
  • Badanie skuteczności działania środków ochrony roślin

2020-2021
Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych.
2017-2021
Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2017-2021.
2020-2021
Biebrza po pożarze.
2019-2022
Opracowanie metod ograniczania populacji smolika znaczonego Pissodes castaneus w uprawach i młodnikach sosnowych.
2018-2023
Bezpieczne dla środowiska środki ochrony roślin zalecane w ochronie lasu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

2012-2016
Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016.
2013-2017
Ocena skuteczności w ochronie lasu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.
2014-2018
Opracowanie programu integrowanej metody ochrony upraw sosnowych przed owadami i patogenami z uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD).
2014-2018
Zbiorowiska ektomikoryzowe w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.): bogactwo gatunkowe, wpływ rośliny – gospodarza, sukcesja grzybów ektomikoryzowych.
2015-2018
Określenie przyczyn zamierania modrzewia w drzewostanach w północno-wschodniej i południowej Polsce.
2015-2019
Wpływ zabiegów hylotechnicznych w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.) na stan ekotomykoryz i parametry biometryczne Quercus robur L.

Translate »