Henryk Żybura

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ cięć rębnych na zagęszczenie, wzrost i stan zdrowotny odnowień naturalnych sosny w warunkach Nadleśnictwa Tuszyma

The effect of final cuts on the density, growth and health condition of pine natural regeneration in the territory of the Tuszyma Forest District

Autorzy: Andrzejczyk T., Aleksandrowicz-Trzcińska M., Żybura H.

Translate »