Marta Aleksandrowicz-Trzcińska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
fax: 022 59 38 171; e-mail: marta_aleksandrowicz_trzcinska@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wzrost naturalnych odnowień sosny zwyczajnej i stan ich mikoryz po chemicznej ochronie przed osutką

Growth and mycorrhiza condition of Scots pine natural regeneration after chemical treatment against needle cast

Autorzy: Aleksandrowicz-Trzcińska M.

Wpływ cięć rębnych na zagęszczenie, wzrost i stan zdrowotny odnowień naturalnych sosny w warunkach Nadleśnictwa Tuszyma

The effect of final cuts on the density, growth and health condition of pine natural regeneration in the territory of the Tuszyma Forest District

Autorzy: Andrzejczyk T., Aleksandrowicz-Trzcińska M., Żybura H.

Translate »