Jakub Borkowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu, Pl. Łódzki 2, 10-727 Olsztyn;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Porównanie trzech metod szacowania liczebności kopytnych na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Comparing three methods for estimating the population abundance of ungulates, on the Roztocze National Park example

Autorzy: Borowski Z., Borkowski J., Stachyra P.

Występowanie zwierząt w pofragmentowanym środowisku leśnym – wpływ czynników w skali wyspy i krajobrazu

Animal occurrence in fragmented forest habitats – important factors at the patch and landscape scale

Autorzy: Banul R., Kosewska A., Borkowski J.

Translate »