Zbigniew Borowski

Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Łowiectwa ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 00-973 Warszawa
e-mail: Z.Borowski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Zbigniew Borowski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Skuteczność repelentów w ochronie drzew przed zgryzaniem i spałowaniem przez zwierzynę

Repellent effectiveness in tree protection against game causing browsing and debarking

Autorzy: Szukiel E., Borowski Z.

Translate »