Przemysław Stachyra

Roztoczański Park Narodowy

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Porównanie trzech metod szacowania liczebności kopytnych na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Comparing three methods for estimating the population abundance of ungulates, on the Roztocze National Park example

Autorzy: Borowski Z., Borkowski J., Stachyra P.

Translate »