Jakub Gryz

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary

Pracownik IBL Jakub Gryz
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Występowanie łosi Alces alces L. na terenie Lasów Rogowskich (środkowa Polska)

Occurrence of moose Alces alces L. in the Rogów Forest (central Poland)

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Występowanie gadów na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie

Occurrence of reptiles in the area of Forest Experimental Station of Warsaw University of Life Sciences in Rogów

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Kwietnica okazała Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) w skrzynce lęgowej dla puszczyka Strix aluco L., 1758 w Dąbrowach Krotoszyńskich

The rose chafer Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) in nest-box for the tawny owl Strix aluco L., 1758 in the Krotoszyn Oak Forest

Autorzy: Dolata P., Ekiert T., Gryz J., Jaworski T.

Translate »