dr hab. Jakub Gryz

Telefon

+48 22 7150 419

E-mail

J.Gryz@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor Instytutu

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ekologii Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "F"
Pokój nr 208

Profil Autora Jakub Gryz
ORCID
Profile społecznościowe

     

2003
Uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie na podstawie pracy pt. „Ekologia populacji jastrzębia Accipiter gentilis L. 1758 w Lasach Rogowskich”.
2009
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW na podstawie pracy pt. „Środowiskowe uwarunkowania składu pokarmu i rozrodu puszczyka Strix aluco L. 1758″.
2019
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk leśnych, na podstawie rozprawy Functioning of raptors populations in changing environment.

  • Wpływ antropogenicznego przekształcenia środowiska na funkcjonowanie populacji zwierząt
  • Przebieg reakcji funkcjonalnej i ilościowej w różnych typach ekosystemów
  • Biocenotyczna rola drapieżników antropogenicznych
  • Drapieżnictwo w obrębie gildii
  • Gospodarowanie populacjami zwierząt
  • Metody inwentaryzacji fauny kręgowej
  • Badania faunistyczne w centralnej i północno-wschodniej Polsce
  • Optymalizacja konstrukcji i zasad ekspozycji sztucznych schronień dla ptaków i ssaków
Translate »