Jakub Gryz

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3; 05−090 Raszyn
*Tel. +48 22 7150419, e-mail: j.gryz@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Jakub Gryz
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wykorzystanie przejść dolnych przez ssaki na terenie Lasów Rogowskich

The use of underpasses by mammals in the area of the Rogów Forest

Autorzy: Jasińska K., Gryz J., Krauze-Gryz D.

Translate »