Wspomnienie o śp. Profesorze Władysławie Aulaku (1936–2023)

Memories of the late Professor Wladyslaw Aulak (1936–2023)

Autorzy

  • Jakub Gryz Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3; 05−090 Raszyn
    *Tel. +48 22 7150419, e-mail: j.gryz@ibles.waw.pl
  • Dagny Krauze-Gryz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa
    ul. Nowoursynowska 159, 02−776 Warszawa

Abstrakt

DOI
Source Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2023, Vol. 83: 33–34
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Forum
Original title
Wspomnienie o śp. Profesorze Władysławie Aulaku (1936–2023)
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date September, 2023

in Polish:

Translate »