Jerzy Szwagrzyk

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków;
Tel. +48 12 66251220; +48 12 6625122; e-mail: rlbodzia@cyf-kr.edu.pl; rlszwagr@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Puszcza Białowieska; czym była, czym jest, czym ma być w przyszłości?

Białowieża Forest: what it used to be, what it is now and what we want it to be in the future

Autorzy: Szwagrzyk J.

Translate »