Jan Kotlarz

Remote Sensing Division, Institute of Aviation, al. Krakowska 110/114, 02–256 Warsaw, Poland
Tel. +48 22 8460011, e-mail: Jan.Kotlarz@ilot.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Oszacowanie wpływu rozpraszania światła przez atmosferę na pomiar reflektancji wykonywany podczas lotów fotogrametrycznych na niskim pułapie nad terenami leśnymi

The influence of atmospheric light scattering on reflectance measurements during photogrammetric survey flights at low altitudes over forest areas

Autorzy: Mazur A., Kacprzak M., Kubiak K., Kotlarz J., Skocki K.

Translate »